خبر


بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

بیست و یکمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق

حضور در بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق البرز اردیبهشت ماه 1395. منتخب غرفه برتر این کنفرانس تخصصی که با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فنی مربوط به  شبکه‌های توزیع نیروی برق برگزار می‌گردد و همواره مورد استقبال و توجه کارشناسان، مسئولین شرکت‌های نیروی برق و فعالین این حوزه  قرار می‌گیرد. محورهای این همایش عبارتند بودند از:

     تلفات شبکه‌های توزیع

2       اتوماسیون شبکه‌های توزیع

3       تولید پراکنده انرژی‌های تجدیدپذیر و ریز شبکه‌ها

4       تجهیزات شبکه‌های توزیع

5       کیفیت توان در شبکه‌های توزیع

6       افزایش قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع

7       طراحی شبکه‌های توزیع

8       بهره‌برداری مناسب در شبکه‌های توزیع

9       حفاظت و ایمنی درشبکه‌های توزیع

10       مدیریت نوین درشرکت‌های توزیع

11       مدیریت بحران

12       مدیریت مصرف بار وهدفمندسازی یارانه ها در صنعت برق

13       مطالعات اقتصادی واجتماعی و محیط زیست در شبکه‌های توزیع

14       شناسایی چالش‌ها راهکارهای حقوقی صنعت برق در بخش توزیع

15       فناوری اطلاعات و GIS در سیستم‌های توزیع

16       توانمند سازی نیروی انسانی

17       سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در شرکت‌های توزیع نیروی برق

 


ارتباط با ما

ارتباط با ما

نام  
ایمیل  
کمپانی  
شهر
لطفاموضوع درخواست را انتخاب کنید:

موضوع تحقیق
لطفا یک محصول را انتخاب کنید:


پیغام شما