SB 30

کنسول کششی C شکل


کد SB 30
نام کنسول کششی C شکل
توضیحات از این تجهیز براى ایجاد نقاطى جهت مهار و انتهایى کردن کابل هاى فاصله‌دار استفاده مى شود.

ابعاد

ابعاد: 900×360×450 mm
وزن: 14.5 kg

مشخصات

استفاده: از این تجهیز براى ایجاد نقاطى جهت مهار و انتهایى کردن کابل هاى فاصله‌دار استفاده مى شود.
ساختار: فولاد با پوشش گالوانیزه گرم

نحوه نصب:
نشانه‌گذاری: SB 30 

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نام  
ایمیل  
کمپانی  
شهر
لطفاموضوع درخواست را انتخاب کنید:

موضوع تحقیق
لطفا یک محصول را انتخاب کنید:


پیغام شما