SB 22

براکت عبوری


کد SB 22
نام براکت عبوری آلومینیومی
توضیحات این تجهیز جهت مهار کابل هاى فاصله‌دار در تیرهاى عبورى است. این براکت از جنس آلومینیوم آلیاژى و با استحکام مکانیکى بالا مى باشد. طول بازوى براکت 60 سانتى متر است.

ابعاد

ابعاد: 142×98×215 mm
وزن: 6.25 kg
طول بازو: 60 cm 

مشخصات

استفاده: این تجهیز جهت مهار کابل هاى فاصله‌دار در تیرهاى عبورى است. این براکت از جنس آلومینیوم آلیاژى و با استحکام مکانیکى بالا مى باشد.
ساختار: آلومینیوم آلیاژى و با استحکام مکانیکى بالا

نحوه نصب:
نشانه‌گذاری: SB 22 

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نام  
ایمیل  
کمپانی  
شهر
لطفاموضوع درخواست را انتخاب کنید:

موضوع تحقیق
لطفا یک محصول را انتخاب کنید:


پیغام شما