SB 25

کنسول زاویه


کد SB 25
نام کنسول زاویه
توضیحات کنسول زاویه جهت عبور کابل فاصله دار در زوایا بر روى پایه ها مورد استفاده قرار مى گیرد.

ابعاد

وزن: 16 kg

مشخصات

استفاده: کنسول زاویه جهت عبور کابل فاصله‌دار در زوایا بر روى پایه ها مورد استفاده قرار مى گیرد.
ساختار: فولاد با پوشش گالوانیزه گرم

نحوه نصب:
نشانه‌گذاری: SB 25 

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نام  
ایمیل  
کمپانی  
شهر
لطفاموضوع درخواست را انتخاب کنید:

موضوع تحقیق
لطفا یک محصول را انتخاب کنید:


پیغام شما