تجهیزات حفاظت در مقابل صاعقه

روش حفاظت در مقابل صاعقه میتواند به وسیله شاخک‌های قوس (جرقه‌گیر) باشد. تجهیزات مذکور به صورت همزمان وظیفه حفاظت از هادی‌ها، ترانسفورماتورهای هوایی، مقره‌ها و تجهیزات نصب شده در طول خط هوایی را انجام دهند.

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نام  
ایمیل  
کمپانی  
شهر
لطفاموضوع درخواست را انتخاب کنید:

موضوع تحقیق
لطفا یک محصول را انتخاب کنید:


پیغام شما